fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės stebėtojų taryba: VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė – Stebėtojų taryba

Aldona Špučienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento direktorė;
Jurgita Choromanskytė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė;
Lina Skrupskelienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė;
Diana Stankaitienė, visuomenės atstovė;
Sigita Vainienė, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės atstovė.